Menu
Město Jáchymov
městoJáchymov

Formuláře ke stažení

Matrika

Termíny svatebních obřadů v roce 2023

termíny svateb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,83 kB
Vloženo: 8. 2. 2023

Evidence obyvatel

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o zrušení pobytu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 17,34 kB
Vloženo: 25. 5. 2023

Žádost o ukončení údaje místa trvalého pobytu

Žádost o ukončení TP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 50,44 kB
Vloženo: 25. 5. 2023

Hlášení adresy pro doručování

Hlášení adresy pro doručování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 29,25 kB
Vloženo: 25. 5. 2023

Plná moc (Czech POINT)

Plná moc

CP_Plna_moc.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 21 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Kácení nelesní zeleně

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 120,08 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

Žádost o vydání závazného stanovisko ke kácení dřevin

Žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin v rámci stavební činnosti.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 120,56 kB
Vloženo: 16. 2. 2022

Žádosti o zvláštní užívání místní komunikace

1. Havárie inženýrských sítí.

1. Havárie inženýrských sítí..rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 99,04 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

2. Uložení inženýrských síti - Souhlas

2. Uložení inženýrských síti - Souhlas.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 99,37 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

3. Stavební práce + výkopové práce

3. Stavební práce + výkopové práce.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 107,9 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

4. Skládka materiálu, dříví, uhlí, kontejnery, lešení.

4. Skládka materiálu, dříví, uhlí, kontejnery, lešení..rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 106,97 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

5. Sportovní, kulturní, náboženecké a jiné akce

5. Sportovní, kulturní, náboženecké a jiné akce.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 103,67 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

6. Reklamní zařízení, poutače, stojany A.

6. Reklamní zařízení, poutače, stojany A..rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 109,41 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

7. Vyhrazené parkování ZTP - ZTPP

7. Vyhrazené parkování ZTP - ZTPP (2).rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 116,36 kB
Vloženo: 28. 11. 2022

8. Uzavírka místní komunikace

8. Uzavírka místní komunikace.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 110,9 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

9. Připojení sousední nemovitosti k MK

9. Připojení sousední nemovitosti k MK.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 102,24 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

Žádáte o zvláštní užívání místní komunikace

Žádáte o zvláštní užívání místní komunikace.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,91 kB
Vloženo: 8. 2. 2022

Poplatky

Zábor veřejného prostranství

Poplatek za užívání VP.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 54,5 kB
Vloženo: 28. 4. 2023

Poplatek ze psů - přiznání

Poplatek za psa - přiznání.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 40,5 kB
Vloženo: 27. 12. 2022

Ohlašovací povinnost - poplatek z pobytu

Poplatek z pobytu - ohlašovací povinnost.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,03 kB
Vloženo: 23. 1. 2023

Přihlášení k místnímu poplatku z pobytu

Poplatek z pobytu - přiznání.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,07 kB
Vloženo: 23. 1. 2023

Komunální odpad - tiskopis k vyplnění

Ohlašovací povinnost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 52 kB
Vloženo: 4. 1. 2022

Komunální odpad - změna od 1.1.2022 - Oznámení

oznámení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 83,45 kB
Vloženo: 5. 1. 2022

Komunální odpad - změna od 1.1.2022 - Ohlašovací povinnost

ohlašovací povinnost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 81,37 kB
Vloženo: 5. 1. 2022

Komunální odpad - změna od 1.1.2022 - Plná moc

plná moc.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,38 kB
Vloženo: 5. 1. 2022

Správa majetku města

Žádost o prodej pozemku

žádost_pozemek.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,69 kB
Vloženo: 5. 11. 2018

Žádost o přidělení bytu v DPS, vyjádření lékaře, potvrzení, prohlášení, pravidla

dum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 197,21 kB
Vloženo: 20. 3. 2017

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu

prihlaska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 25,73 kB
Vloženo: 16. 9. 2016

Žádost do výběrového řízení na uzavření nájemní smlouvy na dobu jednoho roku s možností prodloužení

prihlVR.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 177 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Žádost o pronájem parcely, prostoru z majetku města

pronajem.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 11,37 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Žádost o schválení výměny bytů

vymenabytu.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 40,12 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Dohoda o vzájemné výměně bytů podávají se společně

dohodavymena.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 12,27 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Příloha k přihlášce do výběrového řízení (podávají se společně)

prilohaVB.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 7,83 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Územní plán

Návrh na pořízení změny Územního plánu Jáchymov

Žádost o změnu Územního plánu Jáchymov.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 35 kB
Vloženo: 25. 2. 2015

Formuláře nového stavebního zákona

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 16,5 kB
Vloženo: 2. 11. 2021

Formuláře nového stavebního zákona – Zákon 503/2006 Sb.

12-Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

12Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96,5 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

13-Žádost o povolení předčasného užívání stavby

13Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97,5 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

14-Oznámení změny v užívání stavby

14Oznameni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 89 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

15-Ohlášení odstranění

15Ohlaseni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

6-Žádost o vydání společného ÚR a ÚR

6Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 100 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

7-Žádost o územní souhlas

7Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94,5 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

8-Ohlášení stavby

Ohlaseni_8.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

9-Žádost o stavební povolení

9Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Ohlášení dokončení stavby

ohlaseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 61,29 kB
Vloženo: 22. 5. 2019

Žádost o přidělení čísla popisného nebo evidenčního

zadost_cp.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 31,67 kB
Vloženo: 22. 5. 2019

1-Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

1Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 105 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

2-Žádost o vydání rozhodnutí o využití území

2Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 102 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

3-Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

3Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 97,5 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

4-Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo zcelování pozemku

4Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

5-Žádost o vydání rozhodnutí o ochrannem pásmu

5Zadost.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 91 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

10-Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

10Oznameni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 94 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

11-Oznámení o užívání stavby

11Oznameni.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 96 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Formuláře nového stavebního zákona – Zákon 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace příl.1

499_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,47 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby příl. 2

499_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,93 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby příl. 3

499_3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,96 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací příl. 4

499_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,28 kB
Vloženo: 28. 5. 2014

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2
1
3
1
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
1
25
26 27 28 29 30 1 2

Předpověď počasí

dnes, pátek 9. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 12 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 21/11 °C
neděle 11. 6. polojasno 19/10 °C
pondělí 12. 6. slabý déšť 16/7 °C

Česká obec

​​
  • 1516rok vzniku
  • 2 381počet obyvatel
  • 672 mnadmořská výška
  • 50,77 km2rozloha