Menu
Město Jáchymov
městoJáchymov

Stavební odbor

Odbor stavebního úřadu

 • Nařizuje odstranění stavby
 • Nařizuje pořízení zjednodušené projektové dokumentace stavby
 • Nařizuje provádění nezbytných úprav
 • Nařizuje provádění udržovacích prací
 • Nařizuje provedení neodkladné zabezpečovací práce
 • Nařizuje vyklizení stavby
 • Oznamuje stavební povolení a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • Oznamuje zahájení stavebního řízení, nařizuje ústní jednání a místní šetření
 • Oznamuje zahájení územního řízení a nařizuje ústní jednání a místní šetření
 • Provádí státní stavební dohled
 • Přijímá návrhy nebo sám zahajuje a vede územní řízení
 • Přijímá ohlášení na informační, reklamní a propagační zařízení, vydává povolení na jeho umístění
 • Přijímá ohlášení stavebnímu úřadu
 • Přijímá žádosti na odstranění stavby a povoluje odstranění stavby
 • Přijímá žádosti na poskytnutí státního stavebního příspěvku
 • Přijímá žádosti na povolení předčasného užívání stavby před dokončením, vydává rozhodnutí k předčasnému užívání
 • Přijímá žádosti na provádění terénních úprav a povoluje provádění terénních úprav
 • Přijímá žádosti na změnu stavby před dokončením a vydává rozhodnutí o změně stavby před dokončením
 • Přijímá žádosti na změnu územního rozhodnutí a vydává rozhodnutí o novém územním rozhodnutí
 • Přijímá žádosti o kolaudační souhlas
 • Přijímá žádosti o stavební povolení
 • Ukládá pokuty za přestupky a správní delikty proti stavebnímu zákonu
 • Vede stavební řízení
 • Vydává kolaudační souhlas
 • Vydává rozhodnutí o změnách v užívání staveb
 • Vydává souhlas ke zkušebnímu provozu před vydáním kolaudačního souhlasu
 • Vydává souhlas s ohlášenou stavbou
 • Vydává stavební povolení
 • Vydává územní rozhodnutí
 • Vyzývá k odstranění nedostatků v projektové dokumentaci
 • Vyzývá k odstranění závad na stavbě, nařizuje zastavení stavebních prací na stavbě

Kontakty

Punčochářová Anna, vedoucí odboru
Tel.: 116
E-mail: puncocharova@mestojachymov.cz
Dveře/poschodí: 10/1

Bc. Oldřich Boček
Tel.: 132
E-mail: bocek@mestojachymov.cz

​​
 • 1516rok vzniku
 • 2 381počet obyvatel
 • 672 mnadmořská výška
 • 50,77 km2rozloha