Menu
Město Jáchymov
městoJáchymov

Územní plán

Další dokumentace je k nahlédnutí u pořizovatele - MěÚ Ostrov, nebo na MěÚ Jáchymov, kancelář č. 10 a 15. Územní plán sídelního útvaru Jáchymov - byl nahrazen ÚPD Jáchymov

Změna č. 3 ÚP Jáchymov – návrh pro veřejné projednání

01_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_výrok

01_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_výrok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 475,35 kB

02_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_odůvodnění

02_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1014,4 kB

03_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_srovnávací text

03_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 897,78 kB

04_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_VVURÚ_SEA

04_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_VVURÚ_SEA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,12 MB

05_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_VVURÚ_URÚ

05_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_TEXT_VVURÚ_URÚ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,44 MB

N1a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres základního členění_východ

N1a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres základního členění_východ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 950,89 kB

N1b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres základního členění_západ

N1b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres základního členění_západ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 548,27 kB

N2a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_hlavní výkres_východ

N2a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_hlavní výkres_východ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,38 MB

N2b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_hlavní výkres_západ

N2b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_hlavní výkres_západ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,79 MB

O1a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_koordinační výkres_východ

O1a_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_koordinační výkres_východ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 13,46 MB

O1b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_koordinační výkres_západ

O1b_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_koordinační výkres_západ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 9,66 MB

O2_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres širších vztahů

O2_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 8,83 MB

O3_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres předpokl. záborů půdního fondu

O3_Změna č. 3 ÚP Jáchymov_výkres předpokl. záborů půdního fondu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB

Úplné znění pro vydání změny č.4 ÚP Jáchymov

01_Úplné znění ÚP Jáchymov (po vydání změny č. 4)_TEXT

01_Úplné znění ÚP Jáchymov (po vydání změny č. 4)_TEXT.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,11 MB

N1_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres základního členění území

N1_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 975,44 kB

N2_Úplné znění ÚP Jáchymov_hlavní výkres

N2_Úplné znění ÚP Jáchymov_hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,97 MB

N3_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres VPS+VPO

N3_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres VPS+VPO.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 985,79 kB

N4_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres DI+TI

N4_Úplné znění ÚP Jáchymov_výkres DI+TI.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB

O1_Úplné znění ÚP Jáchymov_koordinační výkres

O1_Úplné znění ÚP Jáchymov_koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,96 MB

Změna č. 4 územního plánu Jáchymov

01_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_výrok

01_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_výrok.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 76,38 kB

02_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_odůvodnění

02_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 596,56 kB

03_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_srovnávací text

03_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_TEXT_srovnávací text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 733,98 kB

N1_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres základního členění území

N1_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres základního členění území.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 378,61 kB

N2_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_hlavní výkres

N2_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_hlavní výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 382,14 kB

O1_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_koordinační výkres

O1_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_koordinační výkres.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 763,53 kB

O2_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres širších vztahů

O2_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres širších vztahů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

O3_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres předpokl. záborů PF

O3_Změna č. 4 ÚP Jáchymov_výkres předpokl. záborů PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 380,14 kB

Změna č. 1

Změna č. 2

Koordinační výkres Jáchymov - Změna č. 2 ÚP Jáchymov

Koordinace5000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,18 MB

ZPF Mariánská - Změna č. 2 RP Mariánská

ZPF5000marianska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,4 kB

Opatření obecné povahy

VV Oznámení o vydání opatření obecné povahy č. 02/2009

VVOOP1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,07 kB

Textová část

00UPD_Text.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,91 MB

Hlavní výkres - Jáchymov

03N2_H_J.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,21 MB

Hlavní výkres - východ

01N2A_H_V.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,35 MB

Hlavní výkres - západ

02N2B_H_Z.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,08 MB

Veřejně prospěšné stavby - východ

VPS_vychod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,02 MB

Veřejně prospěšné stavby - západ

VPS_zapad.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 536,66 kB

Základní členění - východ

04N1_ZC_V.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,34 MB

Základní členění - západ

05N1B_ZC_Z.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 659,81 kB

Doprava - východ

06N2Aa_Doprava_V.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,24 MB

Doprava - západ

07N2Ba_Doprava_Z.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,58 MB

ZPF - východ

08O3A_ZPF_V.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,24 MB

ZPF - západ

08aO3B_ZPF_Z.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 737,48 kB

ZPF - Jáchymov

10O3a_ZPF_Jachymov.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 954,52 kB

ZPF - Suchá

11aO3c_ZPF_Sucha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,25 kB

ZPF - Mariánská

11O3b_ZPF_MARIANSKA.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,06 kB

ZPF - Neklid, Klínovec

11bO3d_ZPF_NeklidKlinovec.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 310,56 kB

Regulační plán části Jáchymov – Pod Hadí horou – platný

Pod Hadí horou "Vyhláška"

03_2006.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 42,65 kB

Pod Hadí horou "Textová část"

PHH_Reg.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 186 kB

Pod Hadí horou "Hlavní výkres"

PHH_hlavni_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,15 kB

Pod Hadí horou "Doprava"

PHH_dopr_site_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,09 kB

Pod Hadí horou "CO"

PHH_CO_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,79 kB

Pod Hadí horou "Veřejně prospěšné stavby"

PHH_vps_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,66 kB

Pod Hadí horou "ZPF"

PHH_zpf_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 68,59 kB

Regulační plán části Jáchymov – Klínovec – platný

Klínovec "Vyhláška"

02_2006.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 42,53 kB

Klínovec "Textová část"

KL_reg.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 212,5 kB

Klínovec "Hlavní výkres"

KL_hl_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,16 kB

Klínovec "Doprava"

KL_dop_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,97 kB

Klínovec "CO"

KL_CO_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,03 kB

Klínovec "Veřejně prospěšné stavby"

KL_vps_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 183,04 kB

Klínovec "ZPF"

KL_zpf_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,43 kB

Klínovec "Sítě"

KL_sitte_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,95 kB

Regulační plán části Jáchymov – Mariánská – platný

Mariánská "Vyhláška"

01_2006.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 48,13 kB

Mariánská "Textová část"

M_reg.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 377 kB

Mariánská "Hlavní výkres"

M_hl_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 680,62 kB

Mariánská "Doprava"

M_dopr_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,44 kB

Mariánská "CO"

M_CO_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 230,88 kB

Mariánská "Veřejně prospěšné stavby"

M_vps_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,21 kB

Mariánská "Sítě"

M_site_3000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 434,53 kB

Mariánská "ZPF"

M_zpf_2000.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 336,95 kB

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
1
13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
1
30 31 1 2 3 4 5

Předpověď počasí

dnes, středa 25. 5. 2022
slabý déšť 18 °C 9 °C
čtvrtek 26. 5. zataženo 17/8 °C
pátek 27. 5. slabý déšť 15/9 °C
sobota 28. 5. slabý déšť 13/5 °C

Česká obec

​​
  • 1516rok vzniku
  • 2 381počet obyvatel
  • 672 mnadmořská výška
  • 50,77 km2rozloha